Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Poskytnutie dočasných užívacích práv k počítačovému programu na monitoring subjektov v Obchodnom vestníku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40517113

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Poskytnutie dočasných užívacích práv k p Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\15
15.03.2019
 Príloha č.1-Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb Príloha
2019\03\15
15.03.2019
26.10.2021 21:05:45