Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Tlač propagačných materiálov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40830749 | Kód: 012105/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Tlač propagačných materiálov - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\06\08
08.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Tlač propagačných materiálov - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\08
08.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Tlač propagačných materiálov - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\08
08.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Tlač propagačných materiálov - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\08
08.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Tlač propagačných materiálov - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\08
08.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Tlač propagačných materiálov - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\08
08.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Tlač propagačných materiálov - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\08
08.06.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012105/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\08
08.06.2020
 Žiadosť o doplnenie ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2020\06\03
03.06.2020
 Príloha č. 1_Špecifikácia Vysvetlenie
2020\05\27
27.05.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\05\27
27.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012105/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\21
21.05.2020
 Príloha č. 1_Špecifikácia Príloha
2020\05\21
21.05.2020
 Príloha č. 2_Návrh Zmluvy o dielo Príloha
2020\05\21
21.05.2020
22.10.2021 11:52:45