Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne, denný stacionár, denné centrá, komunitné centrum a zamestnancov opatrovateľskej služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41295168

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - Zoznam Príloha
2019\10\15
15.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne, denný stacionár, denné centrá, komunitné centrum a zamestnancov opatrovateľsk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\15
15.10.2019
18.10.2021 12:26:23