Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41584852 | Kód: 2404/2019/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\05\06
06.05.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2404/2019/2 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\05\06
06.05.2019
 Príloha - 2404/2019/2 Príloha
2019\04\24
24.04.2019
 Príloha - 2404/2019/2 Príloha
2019\04\24
24.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2404/2019/2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\24
24.04.2019
26.10.2021 20:01:01