Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup – bazénová chémia / pH plus, pH mínus/.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 42480592

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup – bazénová chémia / pH plus, pH mí Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\12\12
12.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup – bazénová chémia / pH plus, pH mí Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\28
28.11.2019
26.10.2021 14:57:31