Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie PD pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Brodno - Zábrežná ul."

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 42671906 | Kód: 022108/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Spracovanie PD pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Brodno - Zábrežná ul." - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\02
02.09.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Spracovanie PD pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Brodno - Zábrežná ul." - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\02
02.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Spracovanie PD pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Brodno - Zábrežná ul." - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\02
02.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 022108/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\02
02.09.2019
 Doručené ponuky - 022108/2019 Doručené ponuky
2019\09\02
02.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Brodno - Zábrežná ul." - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\21
21.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Brodno - Zábrežná ul." - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\21
21.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Brodno - Zábrežná ul." - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\21
21.08.2019
 Príloha č. 1 ZoD- 022108/2019 Príloha
2019\08\21
21.08.2019
 Základný rozsah prác - 022108/2019 Príloha
2019\08\21
21.08.2019
 Generálne plnomocenstvo - 022108/2019 Príloha
2019\08\21
21.08.2019
 Katastrálna mapa so zakreslením - 022108/2019 Príloha
2019\08\21
21.08.2019
18.10.2021 13:42:52