Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Poradenská, realizačná činnosť pri podávaní žiadostí pre projekty financované z fondov EÚ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 42952300

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Poradenská, realizačná činnosť pri podávaní žiadostí pre projekty financované z fondov EÚ - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\05
05.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Poradenská, realizačná činnosť pri podávaní žiadostí pre projekty financované z fondov EÚ - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\05
05.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Poradenská, realizačná činnosť pri podáv Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\05
05.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Poradenská, realizačná činnosť pri podáv Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\25
25.10.2019
 Príloha - Zmluva Príloha
2019\10\25
25.10.2019
26.10.2021 20:24:46