Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Pasport reklamných stavieb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43341740 | Kód: 012907/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 012907/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\26
26.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 012907/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\26
26.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012907/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\26
26.08.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\08\19
19.08.2021
 Príloha k vysvetleniu č. 1 Príloha
2021\08\12
12.08.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\08\12
12.08.2021
 Príloha č. 3_Mapa Príloha
2021\07\30
30.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012907/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\30
30.07.2021
 Príloha č. 1 Návrh Zmluvy Príloha
2021\07\30
30.07.2021
 Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\07\30
30.07.2021
18.10.2021 13:25:50