Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výmena okien v administratívnej budove na ulici veľká Okružná 1314/31 Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45263819 | Kód: 010509/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 3- 010509/2019 Vysvetlenie
2019\09\24
24.09.2019
 Príloha č.2 Opravený Výkaz Výmer - 010509/2019 Príloha
2019\09\24
24.09.2019
 Príloha č.1 Opravená ZoD - 010509/2019 Príloha
2019\09\24
24.09.2019
 Vysvetlenie č. 2 - 010509/2019 Vysvetlenie
2019\09\20
20.09.2019
 Vysvetlenie č. 1 - 010509/2019 Vysvetlenie
2019\09\18
18.09.2019
 Príloha č. 3_Návrh ZoD - 010509/2019 Príloha
2019\09\05
05.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010509/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\05
05.09.2019
 Príloha č. 2_VV- 010509/2019 Príloha
2019\09\05
05.09.2019
 Príloha č. 1_PD - 010509/2019 Príloha
2019\09\05
05.09.2019
18.10.2021 12:16:52