Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/dopravné služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45286335

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Tlač schránkových novín, služby súvisiac Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\05
05.10.2020
 Príloha č.1-Tabuľka pre nacenenie Príloha
2020\10\02
02.10.2020
18.10.2021 12:47:35