Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava turistického chodníka lokalita „Štefanová smer Podžiar“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 46855865

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava turistického chodníka lokalita „Štefanová smer Podžiar“ - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\15
15.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava turistického chodníka lokalita „Štefanová smer Podžiar“ - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\15
15.06.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oprava turistického chodníka lokalita „Štefanová smer Podžiar“ - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\06\15
15.06.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\15
15.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\05
05.06.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Príloha
2020\06\05
05.06.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Príloha
2020\06\05
05.06.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Príloha
2020\06\05
05.06.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Príloha
2020\06\05
05.06.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Príloha
2020\06\05
05.06.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Príloha
2020\06\05
05.06.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Príloha
2020\06\05
05.06.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Príloha
2020\06\05
05.06.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Príloha
2020\06\05
05.06.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Príloha
2020\06\05
05.06.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka lokalita „Š Príloha
2020\06\05
05.06.2020
18.10.2021 10:31:19