Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Asfaltovacie práce – oprava miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 47088259

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa § 24 Ostatné dokumenty
2021\06\02
02.06.2021
 Oznámenie o výsledku Vestník UVO Ostatné dokumenty
2021\06\02
02.06.2021
 Report - História - 17689-WYP Report - História
2021\06\01
01.06.2021
 Zmluva Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Zápisnica z vyhodnotenia Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Zápisnica z posúdenia Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Oznámenie výsledku Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Výzva na uzavretie zmluvy - 17689-WYP Výzva na uzavretie zmluvy
2021\05\18
18.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 17689-WYP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\06
06.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 17689-WYP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\06
06.05.2021
 Zápisnica z otvárania - 17689-WYP Zápisnica z otvárania
2021\05\05
05.05.2021
 Zverejnenie kritéria hodnotenia ponúk - otváranie ponúk 4.5.2021 13:00 Ostatné dokumenty
2021\05\04
04.05.2021
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2021\04\27
27.04.2021
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2021\04\27
27.04.2021
 Redakčná oprava - úprava lehôt Vysvetlenie
2021\04\26
26.04.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\04\23
23.04.2021
 Vysvetlenie - 17689-WYP Vysvetlenie
2021\04\22
22.04.2021
 Súťažné podklady - 17689-WYP Súťažné podklady
2021\04\07
07.04.2021
 Súťažné podklady - 17689-WYP Súťažné podklady
2021\04\07
07.04.2021
 Súťažné podklady - 17689-WYP Súťažné podklady
2021\04\07
07.04.2021
 Dokumenty na profile - 17689-WYP Dokumenty na profile
2021\07\04
04.07.2021
22.10.2021 12:40:44