Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Modernizácia výťahov, ZpS - Úsmev, Osiková ul. Žilina - Solinky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 47206953 | Kód: 010204/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o vysvetlenie /doplnenie Žiadosť o vysvetlenie
2020\04\17
17.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010204/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\31
31.03.2020
 Príloha č. 4 Príloha
2020\03\31
31.03.2020
 Príloha č. 3 Návrh ZoD Príloha
2020\03\31
31.03.2020
 Príloha č. 2_Zadanie s výkazom výmer Príloha
2020\03\31
31.03.2020
 Príloha č. 1_PD Príloha
2020\03\31
31.03.2020
26.10.2021 20:30:45