Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a montáž VZT zariadení do priestorov Jedálne Lichardova 44, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 47259625

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka a montáž VZT zariadení do priest Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\06
06.10.2020
26.10.2021 20:01:48