Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 47570355

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 375/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\05
05.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\05
05.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\08\21
21.08.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\21
21.08.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Oprava strechy Mestskej polície v Žiline Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\08\21
21.08.2020
 Vysvetlenie č.1 - Oprava strechy Mestskej polície v Žiline Vysvetlenie
2020\08\12
12.08.2020
 Príloha č.3-Návrh postupu opravy objektu Príloha
2020\08\10
10.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oprava strechy Mestskej polície v Žiline Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\10
10.08.2020
 Príloha č.2 - VV Príloha
2020\08\10
10.08.2020
 Príloha č.1 - ZoD Príloha
2020\08\10
10.08.2020
21.10.2021 06:12:32