Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Prenosné digitálne rádiostanice, 10 kusov.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49140712

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Prenosné digitálne rádiostanice, 10 kusov. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\25
25.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Prenosné digitálne rádiostanice, 10 kusov. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\25
25.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Prenosné digitálne rádiostanice, 10 kusov. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\25
25.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Prenosné digitálne rádiostanice, 10 kuso Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\25
25.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prenosné digitálne rádiostanice, 10 kusov. - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\17
17.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prenosné digitálne rádiostanice, 10 kusov. - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\17
17.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prenosné digitálne rádiostanice, 10 kusov. - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\17
17.10.2019
21.10.2021 07:25:18