Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Údržba turistického značeného chodníka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50641747

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Údržba turistického značeného chodníka - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\23
23.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Údržba turistického značeného chodníka Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\23
23.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Údržba turistického značeného chodníka - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\06
06.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Údržba turistického značeného chodníka - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\06
06.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Údržba turistického značeného chodníka - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\06
06.09.2019
22.10.2021 11:19:56