Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Magnetická tabuľa 2 ks

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51008484

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Magnetická tabuľa 2 ks - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\22
22.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Magnetická tabuľa 2 ks Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\22
22.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\15
15.10.2019
18.10.2021 13:18:58