Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu - "Urnový háj, Žilina - Mojšová Lúčka"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51052190

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Projektová dokumentácia Príloha
2019\06\17
17.06.2019
26.10.2021 13:04:23