Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeťa, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51055384

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeť Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\17
17.05.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeť Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\17
17.05.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeť Oznámenie o výsledku - uspel
2021\05\17
17.05.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeť Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\05\17
17.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeť Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\07
07.05.2021
 Príloha PD_DWG Príloha
2021\05\07
07.05.2021
 Príloha č.6_ Fotodokumentácia Príloha
2021\05\07
07.05.2021
 Príloha č.5 PD_ PDZ Príloha
2021\05\07
07.05.2021
 Príloha č.4 PD Príloha
2021\05\07
07.05.2021
 Príloha č.3 VV_ Prenosné dopravné značenie Príloha
2021\05\07
07.05.2021
 Príloha č.2 VV Schody Príloha
2021\05\07
07.05.2021
 Príloha č.1 Návrh ZOD Príloha
2021\05\07
07.05.2021
21.10.2021 06:18:02