Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vybavenie kontajnerových buniek pre ľudí bez domova a marginalizované komunity (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52537661

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vybavenie kontajnerových buniek pre ľudí bez domova a marginalizované komunity (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\05\27
27.05.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vybavenie kontajnerových buniek pre ľudí Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\27
27.05.2020
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2020\05\25
25.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vybavenie kontajnerových buniek pre ľudí bez domova a marginalizované komunity (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\21
21.05.2020
21.10.2021 06:08:42