Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výroba a potlač prezentačnej POP-UP steny/grafické služby/služby súvisiace s doručením

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52676858

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Výroba a potlač prezentačnej POP-UP sten Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\06
06.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Výroba a potlač prezentačnej POP-UP sten Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\06
06.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výroba a potlač prezentačnej POP-UP sten Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\24
24.08.2021
 Príloha č. 2 - Fotodokumentácia Príloha
2021\08\24
24.08.2021
 Príloha č. 1 - VV Príloha
2021\08\24
24.08.2021
18.10.2021 13:23:46