Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup tovaru fotoaparát 1 ks, objektív 1 ks

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 53422046

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup tovaru fotoaparát 1 ks, objektív 1 ks - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\26
26.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup tovaru fotoaparát 1 ks, objektív 1 ks - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\26
26.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup tovaru fotoaparát 1 ks, objektív 1 ks - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\26
26.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nákup tovaru fotoaparát 1 ks, objektív 1 ks - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\26
26.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup tovaru fotoaparát 1 ks, objektív 1 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\26
26.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup tovaru fotoaparát 1 ks, objektív 1 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\19
19.11.2019
18.10.2021 10:01:19