Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denný stacionár

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 53470436

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\12
12.11.2020
26.10.2021 21:13:40