Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad využívaných fyzickými osobami v bytových domoch na území mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54461532

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad využívaných fyzickými osobami v bytových domoch na území mesta Žilina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\28
28.06.2019
 Príloha 2 Príloha
2019\06\28
28.06.2019
 Príloha 1 Príloha
2019\06\28
28.06.2019
26.10.2021 14:59:41