Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž - Jarná)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 55264807 | Kód: 011604/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení Ostatné dokumenty
2020\04\23
23.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011604/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha č. 1_GP Príloha
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha č. 2_Kritéria Príloha
2020\04\16
16.04.2020
22.10.2021 12:02:53