Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia mostného objektu na miestnej komunikácii cez Liešovský potok v Žiline, Zádubnie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 55417174 | Kód: 012204/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia mostného objektu na miestnej komunikácii cez Liešovský potok v Žiline, Zádubnie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\13
13.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia mostného objektu na miestnej komunikácii cez Liešovský potok v Žiline, Zádubnie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\13
13.05.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia mostného objektu na miestnej komunikácii cez Liešovský potok v Žiline, Zádubnie - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\05\13
13.05.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012204/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\13
13.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012204/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\22
22.04.2020
 Príloha č. 3 Návrh ZoD Príloha
2020\04\22
22.04.2020
 Príloha č. 2_Výkaz výmer Príloha
2020\04\22
22.04.2020
 Príloha č. 1_PD Príloha
2020\04\22
22.04.2020
26.10.2021 13:26:01