Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečovanie starostlivosti pri umiestnení odchytených psov na území mesta Žilina do útulku pre spoločenské zvieratá.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56106573

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\02\18
18.02.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zabezpečovanie starostlivosti pri umiestnení odchytených psov na území mesta Žilina do útulku pre spoločenské zvieratá. - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\21
21.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Zabezpečovanie starostlivosti pri umiestnení odchytených psov na území mesta Žilina do útulku pre spoločenské zvieratá Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\11
11.12.2020
 Príloha - Zmluva Príloha
2020\12\11
11.12.2020
18.10.2021 13:35:31