Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zakúpenie a inštalácia ščítača na Vyhliadkovú vežu na Dubni.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56421359

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zakúpenie a inštalácia ščítača na Vyhliadkovú vežu na Dubni. - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\05\07
07.05.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Zakúpenie a inštalácia ščítača na Vyhlia Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\07
07.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zakúpenie a inštalácia ščítača na Vyhlia Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\30
30.04.2020
18.10.2021 13:07:18