Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56637014 | Kód: 011607/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Poskytnutie súčinnosti Ostatné dokumenty
2020\08\13
13.08.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\08\13
13.08.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\13
13.08.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011607/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\08\13
13.08.2020
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2020\07\30
30.07.2020
 Príloha č.1_VIZUALIZACIA Príloha
2020\07\23
23.07.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\07\23
23.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011607/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\22
22.07.2020
 Príloha č.1_Návrh Zmluvy Príloha
2020\07\17
17.07.2020
17.10.2021 17:07:05