Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové (Rosinky)“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56676924

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha č.3 ZoD Príloha
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha č.2 Rozsah prác Príloha
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha č.1 Situácia-zakreslenie mostov Príloha
2019\06\18
18.06.2019
26.10.2021 19:01:56