Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56756374

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\02\16
16.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\02\19
19.02.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených. - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\02\19
19.02.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzd Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\19
19.02.2020
 Vysvetlenie - doplnenie ponuky Vysvetlenie
2020\02\19
19.02.2020
 Žiadosť o predlženie termínu Vysvetlenie
2020\02\19
19.02.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzd Žiadosť o vysvetlenie
2020\02\14
14.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzd Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\24
24.01.2020
26.10.2021 13:18:22