Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57960630

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\05\24
24.05.2019
21.10.2021 07:39:43