Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Závodie Žilina - zmena stavby 08/2021

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58316952 | Kód: 012408/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 2_VV Príloha
2021\08\24
24.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012408/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\24
24.08.2021
 Príloha č. 3_Návrh ZoD Príloha
2021\08\24
24.08.2021
 Príloha č.1_PD Príloha
2021\08\24
24.08.2021
21.10.2021 07:21:26