Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 58542074 | Kód: 010202/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku 19638-VSS Dokumenty zadávateľa
2021\04\20
20.04.2021
 Oznámenie o výsledku - 2021/S 074-188762 Dokumenty zadávateľa
2021\04\20
20.04.2021
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Dokumenty zadávateľa
2021\04\12
12.04.2021
 Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti Dokumenty zadávateľa
2021\04\12
12.04.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Dokumenty zadávateľa
2021\04\12
12.04.2021
 Zriadenie komisie Dokumenty zadávateľa
2021\04\12
12.04.2021
 Zmluva - 2021/S 025-060631 Ostatné dokumenty
2021\04\12
12.04.2021
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Dokumenty zadávateľa
2021\04\12
12.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 2021/S 025-060631 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\15
15.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 2021/S 025-060631 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\15
15.03.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 2021/S 025-060631 Žiadosť o vysvetlenie
2021\03\09
09.03.2021
 Zápisnica z otvárania - 2021/S 025-060631 Zápisnica z otvárania
2021\03\05
05.03.2021
 Príloha vysvetlenia č. 1 Príloha
2021\02\27
27.02.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\02\27
27.02.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 11336 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\08
08.02.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - č. 11336 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\08
08.02.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2021/S 025-060631 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\05
05.02.2021
 Súťažné podklady - 2021/S 025-060631 Súťažné podklady
2021\02\05
05.02.2021
18.10.2021 13:30:49