Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Prevoz, výsadba a údržba kvetinových pyramíd

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58749503

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Prevoz, výsadba a údržba kvetinových pyr Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\23
23.03.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Prevoz, výsadba a údržba kvetinových pyr Oznámenie o výsledku - uspel
2021\03\23
23.03.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Prevoz, výsadba a údržba kvetinových pyr Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\03\23
23.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Prevoz, výsadba a údržba kvetinových pyr Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\08
08.03.2021
 Príloha č. 5 - Tabuľka sortimentu na výsadbu Príloha
2021\03\08
08.03.2021
 Príloha č. 4 - Manuál na montáž konštrukcií Príloha
2021\03\08
08.03.2021
 Príloha č. 3 - Výkres umiestnenia kvetinových pyramíd Príloha
2021\03\08
08.03.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\03\08
08.03.2021
 Príloha č. 1 - návrh zmluvy o poskytnutí služieb Príloha
2021\03\08
08.03.2021
18.10.2021 13:34:12