Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka, montáž dataprojektoru a projekčného plátna + prepojenie na jestvujúcu zvukovú aparatúru do veľkej zasadačky MsÚ.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59167523

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka, montáž dataprojektoru a projekčného plátna + prepojenie na jestvujúcu zvukovú aparatúru do veľkej zasadačky MsÚ. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\05
05.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávka, montáž dataprojektoru a projekčného plátna + prepojenie na jestvujúcu zvukovú aparatúru do veľkej zasadačky MsÚ. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\05
05.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodávka, montáž dataprojektoru a projekč Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\05
05.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka, montáž dataprojektoru a projekč Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\25
25.10.2019
 Príloha - Dodávka, montáž dataprojektoru a projekč Príloha
2019\10\25
25.10.2019
18.10.2021 12:49:02