Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59213292

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\20
20.11.2020
 Vysvetlenie - odpoveď Vysvetlenie
2020\03\05
05.03.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA Žiadosť o vysvetlenie
2020\02\21
21.02.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\02\17
17.02.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\02\17
17.02.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\02\17
17.02.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\02\17
17.02.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\17
17.02.2020
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2020\02\11
11.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie dokumentácie pre proces EIA Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\30
30.01.2020
 Súťažné podklady - Trate Súťažné podklady
2020\01\30
30.01.2020
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2020\01\30
30.01.2020
21.10.2021 07:32:11