Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59248195 | Kód: 1706/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 1 - 1706/2019 Vysvetlenie
2019\06\20
20.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1706/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\17
17.06.2019
 Príloha č 1 _Návrh Zmluvy- 1706/2019 Príloha
2019\06\17
17.06.2019
17.10.2021 17:42:30