Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu pre stavbu: „Stavebné úpravy ZŠ Hollého – Žilina na triedy MŠ“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59342655

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\20
20.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\20
20.03.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\20
20.03.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu pre stavbu: „Stavebné úpravy ZŠ Hollého – Žilina na triedy MŠ“ - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\03\20
20.03.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie a dodanie diela, resp. vyko Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\20
20.03.2020
 Príloha - Splnomocnenie Príloha
2020\03\13
13.03.2020
 Príloha - Rozsah prác Príloha
2020\03\13
13.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie a dodanie diela, resp. vyko Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\13
13.03.2020
18.10.2021 10:24:10