Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

"CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 59745989 | Kód: 010909/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 42985-WYT Ostatné dokumenty
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o zrušení VO - 42985-WYT Ostatné dokumenty
2021\10\14
14.10.2021
 Zápisnica z otvárania - 42985-WYT Zápisnica z otvárania
2021\10\11
11.10.2021
 Príloha k vysvetleniu č. 2- 42985-WYT Príloha
2021\10\04
04.10.2021
 Vysvetlenie č. 2 - 42985-WYT Vysvetlenie
2021\10\04
04.10.2021
 Príloha vysvetlenia č. 1 - 42985-WYT Príloha
2021\09\17
17.09.2021
 Príloha vysvetlenia č. 1- 42985-WYT Príloha
2021\09\17
17.09.2021
 Vysvetlenie č. 1 - 42985-WYT Vysvetlenie
2021\09\17
17.09.2021
 Projektová dokumentácia - 42985-WYT Súťažné podklady
2021\09\14
14.09.2021
 Výkaz výmer - 42985-WYT Súťažné podklady
2021\09\13
13.09.2021
 Súťažné podklady - 42985-WYT Súťažné podklady
2021\09\13
13.09.2021
 Výzva na predkladanie ponúk - 42985-WYT Súťažné podklady
2021\09\13
13.09.2021
26.10.2021 20:44:36