Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59868701

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup propagačných materiálov mesta Žili Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\13
13.08.2020
26.10.2021 15:13:49