Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 265/10, Trnové

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59875254

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stanovenie jednorázovej odplaty za zriad Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\12
12.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 265/10, Trnové Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\01
01.04.2019
22.10.2021 11:50:33