Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60234105

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\10\25
25.10.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel- časť 1: Kancelárske potreby Oznámenie o výsledku - uspel
2021\04\23
23.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel- časť 2: Kancelársky papier Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\23
23.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel- časť 2: Kancelársky papier Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\23
23.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel- časť 2: Kancelársky papier Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\23
23.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kancelárskeho papiera a kancelársk Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\23
23.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kancelárskeho papiera a kancelársk Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\23
23.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kancelárskeho papiera a kancelársk Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\23
23.04.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel -časť 2: Kancelársky papier Oznámenie o výsledku - uspel
2021\04\23
23.04.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup kancelárskeho papiera a kancelársk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\23
23.04.2021
 Vysvetlenie CP Vysvetlenie
2021\04\22
22.04.2021
 Vysvetlenie CP Vysvetlenie
2021\04\22
22.04.2021
 Vysvetlenie CP Vysvetlenie
2021\04\22
22.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup kancelárskeho papiera a kancelársk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\12
12.04.2021
 Príloha č.1 Tabuľka pre nacenenie Príloha
2021\04\12
12.04.2021
26.10.2021 13:52:22