Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Úprava stykovej križovatky ulíc A. Rudnaya, Centrálny a Borová v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61341432 | Kód: 10710/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 10710/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\07
07.10.2019
 Príloha č. 3 ZoD - 10710/2019 Príloha
2019\10\07
07.10.2019
 Príloha č.2 Výkaz Výmer- 10710/2019 Príloha
2019\10\07
07.10.2019
 Príloha č. 1 PD - 10710/2019 Príloha
2019\10\07
07.10.2019
21.10.2021 08:31:07