Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61501829

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\05
05.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\17
17.09.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\17
17.09.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Technické zabezpečenie kultúrnych a špor Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\17
17.09.2020
 Vysvetlenie č.1- Posunutie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2020\09\10
10.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Technické zabezpečenie kultúrnych a špor Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\08
08.09.2020
 Príloha č.2- Harmonogram podujatí Príloha
2020\09\08
08.09.2020
 Príloha č.1- Tabuľka pre nacenenie Príloha
2020\09\08
08.09.2020
26.10.2021 13:49:08