Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61967021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\29
29.04.2019
18.10.2021 13:18:14