Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Jednorazové čiapky, jednorazové plášte a návleky na obuv

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62054460

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\03\26
26.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Jednorazové čiapky, jednorazové plášte a Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\02
02.03.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Jednorazové čiapky, jednorazové plášte a Oznámenie o výsledku - uspel
2021\03\02
02.03.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Jednorazové čiapky, jednorazové plášte a Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\02\03
03.02.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Jednorazové čiapky, jednorazové plášte a Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\23
23.02.2021
 Príloha č.1 Tabuľka pre nacenenie Príloha
2021\02\23
23.02.2021
21.10.2021 07:43:29