Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a montáž univerzálneho kuchynského robota do jedálne

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62162158

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka a montáž univerzálneho kuchynské Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\30
30.11.2020
17.10.2021 18:29:14