Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný a technický dozor pre stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Suvorovova v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63075806 | Kód: 010107/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\07\06
06.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010107/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\01
01.07.2020
 Príloha č. 1_PD_VV Príloha
2020\07\01
01.07.2020
 Príloha č. 2_Návrh zmluvy Príloha
2020\07\01
01.07.2020
 Príloha č.3_ Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\07\01
01.07.2020
18.10.2021 13:40:10